การปลูกปะการังทำอย่างไร?ให้ปังปุริเย่

แนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งอีกด้วย โดยวิธีการปลูกปะการังที่ถูกต้อง คือ

1 สำรวจปะการังที่มีอยู่ในท้องทะเล

2 คัดกิ่งปะการังที่สมบูรณ์

3 นำกิ่งปะการังขึ้นมาทำการตัดด้วย เครื่องมือ(เครื่องตัด)

4 นำกิ่งปะการังขันให้ติดกับท่อพีวีซีที่เตรียมไว้

5 นำไปใสไว้ในแปลงปลูก

6 นำลงไปวางในทะเล (บริเวณที่มีแสงส่องถึง)