งานแบบไหนที่หัวหน้าควรมอบหมายให้ลูกทีม

  • คนทำงานที่เติบโตมาจากตำแหน่งเล็ก ๆ หรือนักธุรกิจหลายคนมักจะติดนิสัยชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะยังติดนิสัยนั้นอยู่ทำให้ต้องแบกรับงานที่มากเกินความจำเป็นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หรือขาดสมาธิในการทำงานสำคัญ เช่น งานบริหารจัดการ
  • ถ้าคุณมีงานประจำที่ตัวเองรู้ขั้นตอนการทำงานหมดแล้วว่าต้องทำอย่างไร ใช้เวลาทำเท่าไหร่ ให้ทำเอกสารหรือไฟล์ Workflow ให้ละเอียด และมอบหมายงานเหล่านี้ให้ลูกทีมเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
  • บางคนทำงานได้หลากหลาย แต่งานบางอย่างก็เป็นการฝืนทำ ส่งผลให้งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร หรือใช้เวลามากเกินความจำเป็น ควรจะหาลูกทีมที่เชี่ยวชาญจริง ๆ มารับหน้าที่แทน
  • การมอบหมายงานให้ลูกทีมทำนอกจากจะแบ่งเบาภาระของหัวหน้าแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกทีมได้พัฒนาตัวเอง และบางครั้งก็อาจจะได้มุมมอง หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่คาดไม่ถึงก็ได้
  • งานที่คุณต้องการมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองของคุณเพียงคนเดียว หรืออยากให้ลูกทีมของคุณได้ออกไอเดีย บางทีคุณอาจจะพบความสามารถของลูกทีมบางคนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย