ทำยังไงถ้ารู้สึกกดดันเมื่อต้องทำงานกับคนเก่ง

 • เปรียบเทียบ = กดดัน
 • อยู่กับคนเก่งมีแต่เก่งขึ้น
 • วิธีจัดการกับความคิดของตัวเอง
  • กล้ายอมรับว่าไม่รู้ ถามเมื่อไม่เข้าใจ
  • เปลี่ยนการเปรียบเทียบเป็นพลัง
  • จดบันทึกความสำเร็จ และชมตัวเองบ้าง
  • เปิดใจรับมุมมองใหม่ ๆ จากคนอื่น
  • ทำในสิ่งที่ไม่ถนัด เพื่อให้รู้ว่าเราทุกคนมีความเก่งแตกต่างกัน
  • ใจดีกับตัวเองบ้าง