ทำอย่างไร ให้พนักงานอยู่กับองค์กรให้นานขึ้น

พอผ่านช่วงต้นปีพนักงานหลายคนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆในชีวิต ทำให้บริษัทหลายแห่งมีพนักงานเข้าออกเป็นจำนวนมาก บางครั้งพนักงานที่ลาออกมีมากกว่าพนักงานใหม่ทำให้องค์กรต้องวุ่นวายกับการหาคนแถมยังเสียเวลามาสอนงานใหม่อีกด้วย

เลือกคนที่ใช่ DNA ไปกันได้กับองค์กร

ถือเป็นประตูด่านแรกในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน การคัดเลือกก็อย่าดูแค่ทักษะและความสามารถที่ผู้สมัครมี แต่ควรเลือกคนที่ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกับบริษัทและมองแล้วว่าจะสามารถทำงานร่วมกับคนในทีมได้ด้วย

 

สวัสดิการต้องมัดใจคนทำงาน

ทั้งเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนต้องยุติธรรมกับพนักงานและเหมาะสมกับงานที่เขาได้รับผิดชอบ ถ้าคนไหนที่ทำงานได้โดดเด่น ทำงานมานานระยะหนึ่งก็ควรมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงเงินเดือนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ ด้วย

 

แสดงออกว่าเราเห็นคุณค่าของพนักงาน

ไม่ว่าใครก็อยากมีคุณค่าในสายตาขององค์กรทั้งนั้น สิ่งที่คนเป็นหัวหน้าควรทำก็คือแสดงออกให้รู้ว่าเราเห็นคุณค่าของพวกเขาซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น ประกาศ หรือแจกรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความภาคภูมิใจในตัวพนักงานได้เช่นกัน

 

ให้โอกาสพนักงานเติบโตไปพร้อมองค์กร

ไม่มีใครอยากย่ำอยู่ที่เดิมนาน ๆ หรอกไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งไหนก็ตาม องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไม่ว่าจะเป็น ส่งไปศึกษาดูงาน อบรม หรือสนับสนุนค่าเรียนที่เกี่ยวข้องกับงาน ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรมองเห็นคุณค่าและมอบโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกัน

 

สื่อสารกับคนในองค์กรบ้าง

การปล่อยให้ต่างคนต่างทำงานโดยไม่สนใจว่าบรรยากาศในบริษัทเป็นอย่างไรจะเป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ทำงานพนักงานอยากลาออก บรรยากาศไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพื่อนในแผนกและหัวหน้าด้วย ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้สื่อสารและแสดงความคิดเห็นบ้าง แล้วลองเลือกข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับองค์กรต่อไป

 

ไม่ตึงจนเกินไป

คนทำงานยุคใหม่ใคร ๆ ก็ให้ความสำคัญกับเวลางานที่ยืดหยุ่นและ Work – Life Balance ที่จะช่วยให้งานกับชีวิตสมดุลกันมากขึ้น การที่องค์กรตึงจนเกินไปและไม่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานก็เป็นสาเหตุหลักที่หลายคนตัดสินใจเปลี่ยนงาน ลองดูวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ไม่ต้องเข้างานตรงเวลาแค่เก็บชั่วโมงให้ครบก็พอ, นั่งทำงานที่ไหนก็ได้ในออฟฟิศ, มีพักเบรกสั้น ๆ ในช่วงบ่าย ถ้าองค์กรของเราขาดตรงนี้ไปก็อาจเป็นสาเหตุให้พนักงานลาออกไปหาบริษัทที่ยืดหยุ่นกว่า

 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่องค์กรสามารถปรับตัวเองได้เพื่อป้องกันและลดอัตราการลาออกของพนักงาน แต่ถ้าหากพยายามปรับเปลี่ยนแล้วแต่พนักงานยังลาออก ก็ต้องลองถามใน Exit Interview เพื่อให้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมอยากออกจากงาน จะได้นำมาแก้ไข ปรับปรุงองค์กรให้ดี เพื่อรักษาพนักงานให้ทำงานได้นานขึ้นนั่นเอง

 

credit :jobthai