ปลูกป่าช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรอ?

  • ในกระบวนการหายใจของพื้ชนั้น เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยกำจัดก๊าซพิษจากสภาพแวดล้อม
  • โดยใบไม้จะดูดรับก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ แล้วจะคายออกมาเป็นก๊าซออกซินเจน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้ดำเนินชีวิต
  • ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีอิทธิพลสำคัญอย่างมากอีกด้วย