ฟังอย่างไรให้เกิดผลเป๊ะปังกว่าเดิม (Effective Listening)

  1. สบตาผู้พูดระหว่างฟัง
  2. ใช้ภาษากาย แสดงให้เห็นว่าตั้งใจฟัง เช่น สบตา
  3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงว่าเบื่อ
  4. ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง
  5. 5. หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะผู้พูด
  6. 6. ฟังแล้ววิเคราะห์ถึงสิ่งที่ผู้พูดจะสื่อ
  7. 7. เชื่อมโยงบทบาทอย่างนุ่มนวล ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารด้วยการทบทวนความเข้าใจ ถามคำถาม