มารู้จักไวรัสตับอักเสบอี

มารู้จักไวรัสตับอักเสบอี

มาทำความรู้จักไวรัสตับอักเสบอีกัน  ขึ้นชื่อว่าไวรัสก็ยอมส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งนั้น  เรามาทำความรู้จักและหาวิธีป้องกันกันดีกว่า  ไวรัสตับอักเสบ อี ชื่อภาษาอังกฤษ: Hepatitis E  สาเหตุจากตับที่อักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า hepatitis E virus (HEV) HEV  เป็นไวรัส RNA  สายพันธุ์เดียวประเภท positive-sense  โดยใช้ช่องทางแพร่เชื่อผ่านอุจจาระ ช่องปาก  โรคนี้มักจะหายได้เองใน 4-6 สัปดาห์ แต่ก็อาจจะรุนแรงถึงกับตับวายจนเสียชีวิต โรคนี้พบมากในในเอเชีย

9087 1

ภาพ ตับในร่างกายมนุษย์
ที่มา https://pixabay.com , Elionas2

การติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบอี

  1. รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ
  2. ติดต่อจากสัตว์ที่มีเชื้อ
  3. ติดต่อด้วยการถ่ายเลือดกับผู้ติดเชื้อ
  4. ติดต่อจากแม่สู่ลูก

การแพร่เชื้อของโรคตับอักเสบ อี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี เกิดจากกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อไวรัสนี้ ตัวอย่างเช่นคนอาจดื่มน้ำประปาที่ปนเปื้อนโดยไม่รู้ตัวเมื่อเดินทางไปในพื้นที่ที่มีสุขาภิบาลไม่ดี ภัยธรรมชาติอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ลมมรสุมและน้ำท่วมอาจทำให้น้ำจากท่อระบายน้ำล้นมาผสมกับน้ำดื่มและนำไปสู่การปนเปื้อน คนอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีจากสัตว์เช่น วัว สุกร หนู แกะและอื่น ๆ ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อ เชื้อไวรัสตับอักเสบอี สามารถแพร่กระจายผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่? คำตอบยังไม่ชัดเจน : องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าไม่สามารถแพร่กระจายได้ ในขณะที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (The U.S. National Institutes of Health (NIH)) ระบุว่าสามารถแพร่กระจายได้จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้

แนวทางป้องกันตัวเองและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสตับอักเสบอี มีดังนี้

  1. ล้างมือก่อนทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำทุกครั้ง
  2. กรณีเดินทางไกล ควรหลีกเลี่ยงการดื่มหรือกิน น้ำที่อาจจะปนเปื้อน น้ำประปา น้ำแข็ง รวมทั้งผลไม้ดิบและผักที่อาจล้างด้วยน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ
  3. อาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบอี เมื่อเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบอี ควรหลีกเลี่ยงอาหารดิบและปรุงไม่สุก

อาการของโรค

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบอี จะเกิดอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายไปแล้ว 15 – 60 วันโดยผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนตับอักเสบชนิดอื่นคือ มีอาการปวดท้อง ตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่าน คลื่นไส้อาเจียน สามารถตรวจพบเชื้อนี้ในอุจจาระได้หลังจาก 14 วันที่เกิดอาการ อาการเหล่านี้มักเกิดในผู้ใหญ่ที่อายุ 15 – 40 ปีแต่ในเด็กไม่มีอาการ อาการที่สำคัญของโรคได้แก่ ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเข็ม มีอุจจาระสีซีด เบื่ออาหารทานอาหารได้น้อยลง มีอาการเจ็บบริเวณชายโครงขวาเพราะตับโตขึ้น เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน มีอาการเป็นไข้ตัวร้อน โดยทั่วไปแล้วอาการเหล่านี้มักจะหายได้เองใน 2 สัปดาห์ แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายร้อยละ 0.5 – 4 ที่จะเสียชีวิตจากอาการตับวาย และถ้าผู้ที่ป่วยนั้นตั้งครรภ์อยู่มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20

การรักษาโรคตับอักเสบ อี

ไวรัสตับอักเสบE เป็นเชื้อเช่นเดียวกับเชื้อไข้หวัด ดังนั้นยาปฏิชีวนะจึงไม่สามารถใช้รักษา แต่เชื้อไวรัสตับอักเสบE  จะจำกัดตัวเอง ซึ่งหมายความว่าเชื้อไวรัสจะตายไปเองหลังจากระยะเวลาหนึ่ง  จึงควรทำการรักษาตามอาการเฉพาะที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย ภาวะสูญเสียน้ำสามารถรักษาได้ด้วยการให้น้ำเกลือผ่านหลอดเลือดดำ หรือผงเกลือแร่ผสมน้ำดื่มทางปาก

 แหล่งที่มา

honestdocs.(2017, 14 October).โรคตับอักเสบอี คืออะไร?. Retrieved October 21, 2018, from https://www.honestdocs.co/what-is-hepatitis-e

honestdocs.(2018, 3 May).ไวรัสตับอักเสบอี : เกิดจากการดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหาร ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน. Retrieved October 21, 2018, from  https://www.honestdocs.co/what-is-hepatitis-e

Gupta DN.Smetana HF (1957). “The histopathology of viral hepatitis as seen in the Delhi epidemic (1955–56)”. Indian J. Med. Res. 45 (Suppl.): 101–13

Credit : scimath.org