ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรให้เริ่ดมากที่สุด?

อย่างแรก เราต้องเตรียมกระสุนเมล็ดพันธุ์ โดนทำจาก ดินเหนียว ปั้นและผสมกับปุ๋ยหมัก และนำมาคลุกกับเมล็ดพืช ถ้าอยากให้ที่ตรงไหนมีต้นไม้สีเขียวมากขึ้น เราสามารถโยน หรือใช้หนังสติ๊กยิงได้ โดยถ้าเป็นพื้นที่ป่า ต้องหาข้อมูล เกี่ยวกับพันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสรอดให้กล้าพันธุ์ที่งอกมา ปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และรักษาระบบนิเวศน์ดั้งเดิมอีกด้วย