หัวหน้าต้องทำยังไง ถ้าอยากให้พนักงานกลับมามีไฟอีกครั้ง

  • พนักงานที่หมดไฟอาจเกิดขึ้นจากการขาดความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) จนทำให้พวกเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร
  • ความผูกพันองค์กร คือการที่พนักงานคนหนึ่งรู้สึกมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กร มีความตั้งใจที่จะทำงานให้ออกมาดี และเกิดอารมณ์ร่วมไปกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร
  • การขาดความผูกพันองค์กรอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่เคยได้รับโอกาสให้ทำงานที่ตัวเองถนัด ออกความเห็นแล้วโดนค้าน หรือเจอหัวหน้าที่ชอบควบคุมและเอาแต่สั่ง
  • คนที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความผูกพันองค์กรคือหัวหน้าซึ่งคลุกคลีกับคนทำงานโดยตรง