เก็บขยะริมชายหาดดีต่อใจแล้วดีอย่างไรอีก?

 

  1. ช่วยป้องกันขยะพลาสติกไม่ให้ย่อยสลายไปเป็นไมโครพลาสติก หรือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็ก (ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร) โดยปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ จะเผลอกินเข้าไป และทำให้มีผลต่อห่วงโซ่อาหารที่ก่อให้เกิดสารพิษแก่ต่อพวกเราและลูกหลานของเรา
  2. ป้องกันขยะพลาสติกจมลงสู่ก้นทะเล ที่ซึ่งไม่สามารถจะนำกลับขึ้นมาได้
  3. ช่วยในด้านเศรฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วต้องพึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความสะอาดสวยงามของหาดทราย
  4. ช่วยรักษาชีวิตของสัตว์น้ำนานาชนิด ด้วยการลดจำนวนปริมาณขยะพลาสติกที่พวกมันจะกินเข้าไป