เทคนิคการพูดในที่สาธารณะยังไงให้ดูโปร

  • เชื่อมั่น และเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกถึงความตั้งใจและความกระตือรือร้นที่จะพูด ทำความเข้าใจเรื่องที่จะพูดให้ลึกซึ้ง อย่าอ่านสคริปต์ แต่ระวังอย่าฝืนเล่าเรื่องตลกหากคุณไม่ได้เก่งในเรื่องนี้มากพอ
  • รู้ว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นใคร แล้วพยายามหาเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับพวกเขา หรือเรื่องที่พวกเขาจะเข้าใจได้
  • อัดวิดีโอแล้วดูว่าตัวเองมีลักษณะท่าทาง หรือการพูดอย่างไร จากนั้นให้ปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าควรจะต้องแก้ไข
  • อย่าอ้างแต่สถิติ หรือคำพูดของคนอื่นมากเกินไป แต่ให้ใส่ความคิด มุมมอง หรือประสบการณ์ของคุณเข้าไปด้วย
  • ถ้ามีสไลด์ประกอบการนำเสนอ ให้ใส่เฉพาะรูปภาพ หรือหัวข้อ และข้อความสำคัญ อย่าใส่ข้อความมากเกินไป เพราะผู้ฟังจะเอาแต่อ่านโดยไม่สนใจสิ่งที่คุณพูด
  • เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ถามข้อสงสัยบ้าง และถ้าหากคุณไม่มั่นใจว่าจะตอบคำถามได้ทุกคำถาม อาจใช้วิธีให้มีการถามนอกรอบแทน