เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย “ปรัชญาของมด”

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย “ปรัชญาของมด”

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย “ปรัชญาของมด”ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้หลายๆ องค์กรต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน การทำงานทุกอย่างจะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผล (Effective ness) ของงานมากขึ้น

*** ประสิทธิผล หมายถึง การทำงานที่มุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จภายใต้การใช้ทรัพยากรที่กำหนดให้โดยคำนึงถึงเป้าหมาย

ขณะเดียวกัน เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกัด ทุกองค์กรจึงเน้นที่จะให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่มากขึ้น

*** ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน เป็นการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า

ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นพนักงานขายที่ทำงานแต่เช้ามืดขยัน ไม่ยอมหยุดพัก เลิกงานก็ดึก อย่างนี้เรียกว่ามีประสิทธิภาพ ส่วนขายได้มากน้อยไม่รู้ ในขณะที่นาย ข.พนักงานขายอีกคนหนึ่ง แม้จะขยันน้อยกว่า แต่กลับขายได้มากกว่า เพราะมีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างนี้เรียกว่ามีประสิทธิผล

โดยทั่วไป คนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิผล มักจะมีประสิทธิภาพด้วย และจะทำเช่นนี้ได้ต้องรู้จักสรุปบทเรียนต้องรู้จักการวางแผน ต้องกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทำ เดี๋ยวนี้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่การขยันอย่างโง่ๆ เราต้องขยันที่จะฉลาดคิด ฉลาดทำด้วย จึงจะเกิดประสิทธิผลที่เป็นจริงได้

แล้วจะทำงานอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวันก่อนได้อ่านพบในเว็บพูดถึงปรัชญาของมดที่น่าจะเป็นข้อคิดในการทำงานได้เป็นอย่างดี จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อในที่นี้ ดังนี้

ปรัชญาที่ 1 มดไม่เคยละความพยายาม

หากมันมุ่งหน้าไปทางทิศใดแล้วเกิดอุปสรรค = ถูกปิดกั้นหนทาง มันจะพยายามหาทางเดินทางอื่น มันจะได้ขึ้นไต่ลงไต่ไปรอบๆ มันจะมองหาหนทางอื่นเสมอ

ข้อคิด : จงอย่าละความพยายามในการหาหนทางไปสู่สิ่งที่หมายมาด

 

ปรัชญาที่ 2 มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน

มันไม่เคยรักสบายจนคิดเพียงว่าคิมหันตฤดูจะคงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเหมันต์ตลอดฤดูคิมหันต์หรรษา

ข้อคิด : จงตะหนักถึงความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต

ปรัชญาที่ 3 มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว

ท่ามกลางความหนาวเหน็บแห่งเหมันต์ มันจะเตือนตัวเองว่า “ความลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้” เมื่อวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแรกสาดส่อง มันจะออกมาเริงร่า หากอากาศกลับกลายเป็นหนาวอีกครั้ง มันจะเข้าไปในโพรงอีกครั้ง และออกมารับความอบอุ่นในวันอากาศดีโดยทันใด

ข้อคิด : จงมองทุกสิ่งในเชิงบวกตลอดเวลา

ปรัชญาที่ 4 มดทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ

มดสามารถเก็บเกี่ยวเสบียงตลอดฤดูร้อนเพื่อเตรียมพร้อมฤดูหนาวให้มากเท่าที่มันจะทำได้

ข้อคิด : จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง

ปรัชญาที่ 5 มดทำงานเป็นทีม

ข้อคิด : สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์ความสำเร็จ

ที่มา : คอลัมน์: สวนทางจน…สนทางรวย, น.ส.พ. โพสต์ ทูเดย์