แชร์วิธีแบ่งขยะอย่างไร? ให้โลกรักเรา

การแบ่งขยะทำอย่างไรให้ถูกวิธี? แชร์วิธีแบ่งขยะอย่างไร? ให้โลกรักเรา ในปัจจุบันการแยกขยะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ลดปริมาณขยะลง เพราะส่วนอื่นสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ประหยัดงบประมาณ ช่วยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเราสามารถแยกขยะเป็นประเภทต่างๆตามสีของถังขยะได้ดังนี้

 

 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)
  ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้
 2. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)
  เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย
  ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่
 3. ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)
  ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ
  ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์
 4. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)
  ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์