5 ข้อดีของการแบ่งขยะที่เราควรใส่ใจ

 1.  ช่วยลดปริมาณขยะ
  การแยกขยะเพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย
 2. ประหยัดงบในการกำจัดขยะ
  นำงบส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 3. ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
  ของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้งด้วยนะ
 4. รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก
  การแยกขยะ ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ไห้ขยะรั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน
 5. สร้างรายได้
  การที่เราแยกขยะนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก หรือกระป๋อง หากเราทำการแยกเก็บไว้ก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้