5 ดีคุณสมบัติสุดปังที่ควรมีในการทำงานเป็นทีมให้เริ่ดกว่าทีมไหน

5 ดีคุณสมบัติสุดปังที่ควรมีในการทำงานเป็นทีมให้เริ่ดกว่าทีมไหน 5 ดี นั่นคือ

  1. ทำตัวดี มีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับ เช่น ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน
  2. พูดดี มีการสื่อสารที่ดี พูดเชิงบวก
  3. คืนดี เมื่อมีการขัดกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ต้องมีการจัดการความขัดแย้งในทีม
  4. แก้ปัญหาดี เมื่อมีงานเข้ามา สมาชิกต้องมีวิธีแก้ปัญหา หรือวิธีทำงานที่มีหลักการ เป็นที่ยอมรับได้ และทำให้งานประสบความสำเร็จได้
  5. เข้ากันดี ทุกคนควรเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเข้าหาคนอื่นได้ง่ายขึ้น