5 ประโยชน์ของการทำ csr ที่ควรรู้

  • สร้างภาพลักษณ์ในสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น เพราะห่วงใยสังคม ห่วงใยประชาชน
  • ลดค่าใช้จ่าย : ทั้งเรื่องการโฆษณา ที่ให้ชุมชนช่วยบอกต่อ หรือกรณรงค์ให้ชุมชนช่วยประหยัดพลัง
  • สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง– ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือการสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างแบรนด์ กิจกรรมช่วยสังคมส่วนมากมักทำให้องค์กร ‘สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง’ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
  • ทำให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น– ข้อดีของการสื่อสารผ่านทาง CSR ก็คือลูกค้ามีแนวโน้มที่จะนำไปพูดต่อมากขึ้น
  • ทำให้เข้าถึงพนักงานมากขึ้น– CSR ยังเป็นวิธีประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานได้ดีอีกด้วย การทำเพื่อสังคมทำให้พนักงานรับรู้ได้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกำไร