5 วิธีสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานแน่นอนว่าสิ่งที่คู่กันก็คือ “ปัญหาเรื่องงาน” ที่จะพาให้เราท้อแท้ ถอดใจ ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีมองปัญหาและวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันไป บางคนมองว่าปัญหานั้นเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน ในขณะที่บางคนสนุกในการคิดหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ไข ซึ่งสิ่งเดียวที่ทำให้คนทำงาน 2คนนี้คิดต่างกันนั่นก็คือ “ทัศนคติ” ที่จะทำให้ปัญหาเล็ก-ใหญ่ที่กำลังเผชิญ นั้นกลายเป็นแค่เรื่องท้าทายที่ต้องเอาชนะให้ได้ 

  • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลองประเมินตัวเองว่าพลาดตรงไหนหรือผิดเพราะอะไร ซึ่งไม่ใช่เพื่อตำหนิตัวเอง แต่เพื่อเรียนรู้และพัฒนาในงานต่อไปต่างหาก
  • อย่าเอาแต่วิจารณ์คนอื่น แต่ให้พยายามทำความเข้าใจ เพราะคนแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าสามารถยอมรับกันและกันได้ การทำงานก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • อย่าเอาเรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่ได้สำคัญหรือส่งผลกระทบต่อเราในระยะยาว มาเป็นประเด็นจนส่งผลกระทบต่อวันทั้งวันของเรา
  • เมื่อเกิดความกลัวและความกังวลเนื่องจากต้องทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่พร้อม ก็ให้ตั้งสติ และค่อย ๆ ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ช้าลง เพื่อเรียบเรียงความคิดของเราให้ดีขึ้น
  • การพยายามเปลี่ยนความคิดหรือนิสัย ไม่ใช่สิ่งที่จะทำสำเร็จในวันสองวัน แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและไม่ท้อหรือยอมแพ้