6 เคล็ดลับ ชาร์จแบตให้กลับมาทำงานได้เต็มร้อยในทุกๆวัน

คนในช่วงวัยทำงาน ถือเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียดรอบด้าน ทั้งในเรื่องของการทำงาน ,ความเครียดทางด้านการเงิน ,ความเครียดทางด้านการเป็นอยู่ และความเครียดในด้านอื่นๆ โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่า คนในวัยทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงปัญหาต่างๆที่ต้องพบเจอ อาจทำให้หมดพลัง และเกิดความเครียดตามมา ดังนั้น หากมีการเติมพลังที่ดี ที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ฟื้นกลับมามีพลังในการทำงาน ละฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ โดยมีการแนะนำเคล็ดลับ 6 ประการ สำหรับการเติมพลังให้คนในวัยทำงาน มีดังนี้

1.เติมพลังใจ โดยการฝึกมองโลกในแง่ดี

เมื่อเกิดการมองโลกในแง่ดี โดยการปรับทัศนคติตัวเองให้ดี จะทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวดีขึ้นได้ รวมไปถึงการเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเอง และผู้อื่น

2.เติมพลังกาย โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที

การทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เติมพลังสติ การมีสติต่อทุกเรื่องราว

การมีสติรับรู้การกระทำของตัวเองตลอดเวลา จะทำให้เราปฎิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เติมพลังความคิด มีหลักคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ใช้แนวคิด คิดเป็น คิดดี คิดให้ มีการควบคุมความคิดและอารมณ์ รวมถึงการเข้าถึงอารมณ์ของผู้อื่น

5.เติมพลังในการปรับตัว รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ

มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และสภาพสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

6.เติมพลังชีวิต คือการที่เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ

การที่ได้มีเวลาพักผ่อน หรือหยุดพักทำสิ่งต่างๆที่ชื่นชอบ จะช่วยลดความเครียด และมีพลังเพื่อกลับมาทำงานได้ต่อไป

Credit : jobmyway