chakun muijaibun

จัดโต๊ะทำงานอย่างไร ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น

            เราเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองด้วยหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป แต่วันนี้เราเอาวิธีที่เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ จากการจัดโต๊ะทำงานมาแนะนำกัน เพราะจริงๆ แล้วโต๊ะทำงานเนี่ย เป็นจุดที่เราใช้เวลากับมันมากที่สุดในการทำงาน (ถ้างานประจำก็ต้องอยู่กันไปอย่างต่ำๆ 8 ชั่วโมง) ซึ่งหากสถานที่ตั้งต้นไม่เวิร์กแล้ว ก็ยากที่จะให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพได้ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องหลบหนีจากสภาพแวดล้อมที่โต๊ะทำงานตัวเอง และใช้ทางเลือกอย่าง ร้านกาแฟ หรือ Co-Working Space แทน เพราะเชื่อว่าสามารถทำงานได้ราบรื่นกว่า     ดังนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโต๊ะทำงานและสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อการทำงานมากจริงๆ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะเสียเงินไปกับการนั่งทำงานข้างนอกทำไม ถ้าหากเรามีวิธีที่จะจัดการโต๊ะให้พร้อมได้ด้วยตัวเอง จากการลงทุนเพิ่มไม่เท่าไร วันนี้ทาง Uppercuz จึงมีวิธีง่ายๆ แต่ใช้ได้จริงมาแนะนำกันว่าเราจะเริ่มต้นจัดโต๊ะทำงานใหม่ได้อย่างไร ให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งแต่ละวิธีที่เราเอามาแนะนำก็มีผลการทดลอง หรือวิจัยกันมาแล้วว่ามีผลช่วยได้มาก ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกัน 1) ความเป็นระเบียบคือหัวใจสำคัญ      แค่ข้อแรกมาก็ดูเหมือนจะง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายๆ คนก็ตกม้าตายกันตั้งแต่ข้อนี้กันมากมาย เพราะหากลองนึกง่ายๆ ดูว่า หากโต๊ะเราไม่ได้มีการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวันเราจะต้องเสียเวลาไปกับการตามหาของสักขนาดไหน เพราะเดี๋ยวก็หาไอนั่นไม่เจอ ไอนี่ไม่เจอ หรืออย่างแย่กว่านั้นบางทีของที่ตามหาก็สูญหายไปเลยจากความรกยุ่งเหยิงบนโต๊ะ […]

เธอทำตัวไม่น่ารักหรือป่าว? ความขัดแย้งเลยเกิดขึ้น

  ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อันสืบเนื่องมาจาก ความสนใจ ความขัดแย้ง ทัศนคติ ค่านิยม ความต้องการ ความเชื่อ การรับรู้ และผลประโยชน์ไม่ตรงกัน สาเหตุมาจาก การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ เช่น ทรัพยากร บุคคล เงิน วัสดุ ตำแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ และสถานที่ดำรงอยู่ การก้าวก่ายในงานหรืออำนาจหน้าที่ของบุคคลอื่น ทำงานซ้ำซ้อน การไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน 4 ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกต้อง ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น 5. ผลประโยชน์ คือ สิ่งที่ทุกคนต้องการหรือความพอใจของแต่ละบุคคล ความขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์มองเห็นได้ชัดเจนและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากที่สุด ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง

จิตวิทยาการสื่อสารที่โคตรปัง

  อีริค เบอร์น (Dr.Eric Berne) เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า “Ego State” 3 ส่วน สภาวะความเป็นพ่อแม่ (Parent ego state) สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ (Adult ego state) สภาวะความเป็นเด็ก (Child ego state)

การสื่อสารในองค์กรให้ปังไม่รู้ลืม

  รู้จักขั้นตอนในกระบวนการสื่อสาร การใช้ภาษาที่เรียบง่าย และมีการทบทวนซ้ำ (Using Simple, Repetitive Language) ผู้บริหารส่วนใหญ่มักใช้ภาษาที่ยาวและพูดอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ สามารถจัดประเด็นได้ทัน และอาจไม่กล้าขัดหรือถามคําถามหรือกล้าบอกให้พูดซ้ํา ดังนั้นผู้บริหาร ที่มีประสิทธิผลควรจะมีการสื่อ สารที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถมีโอกาสตั้งคําถามได้ ใจเขาใจเรา (Using Empathy) ผู้บริหารต้องนึกภาพตนเองเป็น บุคคลอื่น เป็นหนึ่งเดียวกับความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขา รวมถึงแบ่งปันความยินดีกับพวกเขา รู้ว่าเมื่อไรควรจะเน้นเรื่องงาน หรือเน้นที่ตัวบุคคล ให้ ความสําคัญกับการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมที่จะแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกใน องค์กร ความเข้าใจภาษาท่าทาง (Understanding Language) การแสดงออกทางใบหน้า การใช้มือ แขน และลําตัว เป็นต้น การเรียนรู้เรื่องภาษาท่าทางจะทําให้ผู้บริหารทราบความต้องการที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจะสื่อสารออกมาแต่ไม่สามารถพูดออกมาทางวาจาได้ รับข้อมูลย้อนกลับ (Learning to receive and give feedback) ผู้บริหารต้องให้และรับการประเมิน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลเพิ่มเติม และสิ่งสําคัญ คือ สนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร […]

1 2 3 92