chakun muijaibun

เทคนิควิธีการสื่อสารทางบวกแบบโลกสวย

  การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง หรือ I Message เป็นการสื่อสารที่ทำให้ อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เช่น พูดว่า “ฉันคิดว่าคุณ ทำงานหนักมากน่าจะหาเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้าง” แทนที่จะพูดโดยใช้ You Message เช่น “คุณนี่หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่งานอย่างเดียว” เป็นต้น สื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) คือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารจากเราไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แล้ว การให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสโต้ตอบกลับมา จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น มีการแสดงความชื่นชมและขอบคุณกันเช่น การชมลูก เมื่อลูกช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น รวมทั้งให้กำลังใจกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหา บางอย่างในชีวิต คำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกัน เช่น สอนให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา แต่ตัวเองมาสาย ใช้คำพูดเชิงบวกที่ให้เกียรติกัน เช่น เพื่อนร่วมงานพูดขอให้ช่วยงาน แทนที่จะพูดว่าไม่มีทางช่วยคุณหรอก เปลี่ยนเป็น ขอผมทำงานตรงนี้ซักครู่แล้วจะไปช่วยครับ ใช้คำพูดชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เช่น เมื่อจะส่งงาน แทนที่จะบอกว่า จะส่งให้ครับ เป็น จะส่งให้ภายใน 5 โมงเย็นวันนี้ครับ […]

การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขแบบฉุดไม่อยู่

  การสื่อสารที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นประกอบด้วย มีอารมณ์ขัน สดชื่น ยิ้มและหัวเราะให้กันมากกว่า มีคำพูดที่ให้กำลังใจ แม้อีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่ดีมา อีกฝ่ายก็จะใจเย็น ยอมรับผิด รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายมากกว่า ช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมหาทางออก

การใช้น้ำเสียงในการสื่อสารให้น่าฟัง

  น้ำหนักของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำหนักหนัก และน้ำหนักเบา เสียงที่มีน้ำหนักหนักจะแสดงความมั่นใจ หนักแน่น แสดงว่าผู้พูดมีความมั่นใจ ยืนยันชัดเจน น้ำหนักเบาจะใช้สื่อสารกับผู้ฟังที่มีความเปราะบางหรือต้องการความอ่อนโยน โฟกัสของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงพุ่งตรง และน้ำเสียงอ้อม น้ำเสียงพุ่งตรงเน้นเป้าหมายชัดเจน เหมือนผู้พูดไม่ลังเล เด็ดขาด ส่วนน้ำเสียงอ้อม เหมือนกำลังโอบอุ้ม แต่โค้งซิกแซ็กไปมาจะเป็นการสร้างความสนุกสนาน ความกระชับของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงกระชับ และน้ำเสียงยืดถ่วง น้ำเสียงกระชับใช้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไว แสดงการตัดสินใจที่เร้าให้ผู้ฟังคิดน้อย และตัดสินใจเร็วขึ้น ส่วนน้ำเสียงแบบยืดถ่วงนั้นใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ฟังใช้ความคิดกับเรื่องที่กำลังจะพูด เพื่อให้ฟังอย่างทะลุรอบด้าน และใช้เวลากับความคิดมากขึ้น การไหลของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงไร้การควบคุม กับน้ำเสียงควบคุม น้ำเสียงไร้การควบคุมจะทำให้รู้สึกเป็นกันเอง และสบาย ส่วนน้ำเสียงควบคุมจะมีความเกร็ง และผู้ฟังจะรู้สึกว่าผู้พูดไตร่ตรองและเป็นทางการ เสียงโทนสูง × พูดเร็ว → ดูเป็นคนร่าเริงและสดใส […]

อุปสรรคและข้อควรระวังในการสื่อสาร

  ผู้ส่งข่าวสารขาดทักษะ ข้อมูลมากเกินไป ได้ข่าวสารไม่สมบูรณ์ ข้อมูลส่งผ่านหลายขั้นตอน เลือกใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม รีบเร่งด่วนสรุปข่าวสารเร็วเกินไป ขาดการไตร่ตรอง ผู้รับสารไม่ทบทวนให้เข้าใจ อารมณ์ของผู้รับ หรือผู้ส่งอยู่ในสภาพไม่ปกติ

คุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร และอุปสรรค และข้อควรระวังในการสื่อสารที่เราไม่ควรมองข้าม

  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 2. มีทักษะในการสื่อสาร 3. เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี 4. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบข่าวสารต่าง ๆ 6. มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 2 3 4 92