chakun muijaibun

บุคลิกภาพและบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ในมุมมอง แจ๊ค หม่า

บุคลิกภาพและบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ในมุมมอง แจ๊ค หม่า บุคลิกภาพและบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ในมุมมอง แจ๊ค หม่าเชื่อว่าหลายคนบนโลกใบนี้คงคุ้นชื่อ คุ้นตากับชายที่มีนามว่า แจ๊ค หม่า เป็นอย่างดี ซีอีโอ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซชื่อดังของจีนอย่าง Alibaba เช่นกันหลายต่อหลายครั้ง แจ๊ค หม่า ถูกเชิญหรือเดินทางไปตามประเทศต่างๆ เพื่อพูดคุยทางด้านการค้า การลงทุน รวมถึงขึ้นเวทีพูดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทำธุรกิจให้ผู้คนได้ฟัง และนำไปปรับใช้ บทความนี้เรามีการบรรยายของ แจ๊ค หม่า ในเรื่องการเป็นผู้นำหรือหัวหน้า ว่าบุคลิก บทบาทหน้าที่สำคัญอย่างไร มาดูกันครับ 1.คุณต้องมีความรัก การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกันประกอบด้วย IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ กับ EQ เป็นอย่างดี ส่วน LQ นั้นคือ “ความรัก” โดยการเป็นหัวหน้าคุณต้องมีความรักให้กับลูกทีม พร้อมทำงานร่วมกัน เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของคุณ หลายครั้งหัวหน้าไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากคนภายในทีม เนื่องจากขาดความรัก […]

สร้างแรงกระตุ้นการทำงานให้ทีมของคุณดูแฮปปี้มากขึ้น

สร้างแรงกระตุ้นการทำงานให้ทีมของคุณดูแฮปปี้มากขึ้น สร้างแรงกระตุ้นการทำงานให้ทีมของคุณดูแฮปปี้มากขึ้น คือความท้าทาย ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญลำดับต้นๆ หากไม่มีพนักงาน บริษัทก็ไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่คุณควรเอาใจใส่ หาวิธีใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการทำงานแต่ละวัน คุณต้องสร้างความแน่ใจระหว่างคุณและพนักงานให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คุณต้องมีวิธีบริหาร ดำเนินงานโดยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสุดสำหรับการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดีตามที่วางแผนเอาไว้ และนี่คือ 5 วิธีสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมคุณให้มีความสนุกในที่ทำงาน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 1.สร้างกิจกรรมร่วมกัน การกระตุ้นทีมงาน คุณต้องเสนอทางเลือกที่มากกว่าเงินเดือนและเวลาวันหยุดพักผ่อน โดยคุณต้องการแน่ใจว่าพนักงานในบริษัทสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการสร้างกิจกรรมร่วมกันภายในทีมขึ้นมา ซึ่งจะมีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น – ทำให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากอยู่แต่ในออฟฟิศ เพื่อให้พวกเขาได้สนุก หาความตื่นเต้นใหม่ๆ – เกิดความสามัคคี – ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น – ช่วยให้ทักษะการสื่อสารดีขึ้น – ผลักดันให้พวกเขาได้พบเจออะไรใหม่ๆ – ช่วยพัฒนาศักยภาพของทีม – รู้ถึงการแก้ปัญหา – ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ 2.สนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ ทีมของคุณไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุน คุณต้องให้ในสิ่งที่พนักงานต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ การสนับสนุนอาจมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกับงานที่ทำ หรือการส่งพนักงานไปอบรม เพื่อสร้างทักษะการทำงาน อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนที่ดีควรมีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว […]

4 ปัจจัย เพื่อบริหารทีมงานให้ทรงพลัง​

4 ปัจจัย เพื่อบริหารทีมงานให้ทรงพลัง 1. ความเป็นผู้นำ ทีมงานที่แข็งแกร่งได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นผู้นำสูง ดังนั้นผู้นำคือผู้ที่นำทีมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานโดยคำนึงถึงคำว่า “พวกเรา” ต้องแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่านี่คืองานของพวกเรา ทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่สำเร็จแค่ผู้นำ นอกจากนั้นยังต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในทีมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และยังต้องทำหน้าที่ในการสอนงาน ให้กับสมาชิกในทีม พร้อมทั้งยั้งต้องมีการวางแผนพัฒนาสมาชิกในทีมในเรื่องที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้สมาชิกในทีมมีศักยภาพด้ว 2. การวางเป้าหมายของทีม ไม่ใช่แค่ผู้นำที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ทีมงานที่ทรงพลังนั้นจะต้องมีร่วมกันวางเป้าหมายร่วมกันทั้งหมดในสมาชิกในทีม เป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วม และร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีม 3. การสื่อสาร ทีมงานที่แข็งแกร่งและทรงพลัง จำเป็นจะต้องมีเทคนิคการสื่อสารที่ดี และชัดเจนในทีมงาน รู้จักวิธีการพูด และการฟังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สมาชิกในทีมต้องมีการสื่อสารเรื่องงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นำจะต้องมีการสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกคนไหนทำดีต้องได้รับคำชม และต้องมีการให้กำลังใจกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ 4. การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารทีมงานที่ทรงพลัง สมาชิกในทีมจำเป็นต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างบรรยากาศได้ง่าย ๆ โดยปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ สร้างมิตรภาพในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและกัน ปลูกฝังให้สมาชิกในทีมมีความรักในงานที่ทำอยู่ ปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการบริหารทีมงานให้ทรงพลัง การสร้างทีมงานที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในทีมแต่นั้นหมายรวมถึงสมาชิกในทีมต้องร่วมกันสร้างทีมงาน เพื่อสนับสนุนทีม และองค์กรให้แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ที่มา : https://www.facebook.com/tmbleansupplychain/posts/2028356380523536:0

1 86 87 88