Leadership Zone

Leadership Zone (การพัฒนาภาวะผู้นำ)

 
fShare
 
 

ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร “คลิก” เพื่อชมข้อมูลเพิ่มเติม

 

1. Smart Leadership : การพัฒนาภาวะผู้นำ

 

2. Leadership for Supervisor : การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

 

3. Leadership for Manager : การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ

 

4. Change Management for Supervisor : การบริหารความเปลี่ยนแปลง สำหรับหัวหน้างาน

 

5. หลักสูตร Modern Coaching & Feedback

 

6. หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน สำหรับผู้บริหาร

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ sale.uptraining2@gmail.com

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220