Thinking & Innovation Zone

Thinking & Innovation Zone (การพัฒนากระบวนการความคิดและการสร้างนวัตกรรม)

 
 
 

ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร “คลิก” เพื่อชมข้อมูลเพิ่มเติม 

 

1. Creative Thinking : การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

2. Innovation Organization : การสร้างองค์กรนวัตกรรม

3. Service Innovation : นวัตกรรมการบริการ

4. Positive Thinking : ชีวิตคิดบวก

5. Positive Thinking to be Team : การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ sale.uptraining2@gmail.com

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220