Social Media เครื่องมือในการสรรหาพนักงานที่ HR ไม่ควรมองข้าม

ใช้ Social Media เป็นพื้นที่ในการหาคน

  • โพสต์ประกาศงานบน Social Media ขององค์กรและของเว็บไซต์ประกาศงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผู้สมัครมากขึ้น เพราะนอกจากผู้สมัครจะเห็นประกาศงานมากขึ้นแล้ว ยังซื้อโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วย
  • นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรผ่าน Social Media เพื่อให้คนภายนอกรู้จักองค์กร เพราะการได้ทำงานในองค์กรที่น่าอยู่ และเหมาะกับตัวเองเป็นหนึ่งแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครสนใจองค์กร

ใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัคร

  • ดูภาษา ทัศนคติ และเรื่องราวที่ผู้สมัครโพสต์ หรือแชร์บน Social Media ของเขา ว่าเหมาะกับตำแหน่งงานที่สมัคร และองค์กรของเราหรือไม่
  • Social Media อาจเป็นเหมือน Portfolio ของผู้สมัครที่เขาใช้โพสต์รูปผลงาน หรือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของเขา
  • เปรียบเทียบข้อมูลที่ผู้สมัครใส่ไว้ในเรซูเม่ กับบน Social Media ว่าตรงกันหรือไม่ หรือหากพบว่าตัว HR เองกับผู้สมัครมีคนรู้จักคนเดียวกันก็อาจสอบถามไปยังบุคคลนั้นเพื่อทำความรู้จักสมัครให้มากขึ้นได้