TEAM BUILDING
Package 1
สื่อสาร COMMUNICATION
TEAM BUILDING
Package 2
THINKING&CREATIVE
TEAM BUILDING
Package 3
SPORT
TEAM BUILDING
Package 4
A C T I V I T I E S
UP 2 BE

รับจัดกิจกรรม Team Building / CSR / Event

ให้บริการจัดกิจกรรม EVENT นอกสถานที่

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

TEAM BUILDING ZONE

การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

previous arrow
next arrow
Slider

UP 2 BE

องค์กรที่ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) และได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี กิจกรรมของเราจึงมีการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมมีกลไกที่เป็นรูปธรรมในการติดตามประเมินผลหลังจัดกิจกรรม CALL US 02-106-2220

OUR SERVICE

Team Building Activity

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร และทีมงานของคุณ (การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ)

CSR

รับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

Event

UP2BE ให้บริการจัดกิจกกรม EVENT นอกสถานที่