อ่านรายละเอียด (820 × 312px) (1650 × 688px)
อ่านรายละเอียด (820 × 312px) (1650 × 688px)
Slide One - copy
Slide One - copy
Slide Three
Slide Three
UP2BE
UP2BE
อ่านรายละเอียด (820 × 312px) (1650 × 688px)
อ่านรายละเอียด (820 × 312px) (1650 × 688px)
Slide Two
Slide Two
previous arrow
next arrow

UP 2 BE

องค์กรที่ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) และได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี กิจกรรมของเราจึงมีการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมมีกลไกที่เป็นรูปธรรมในการติดตามประเมินผลหลังจัดกิจกรรม CALL US : 02-006-4440

OUR SERVICE

Team Building

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร และทีมงานของคุณ (การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ)

CSR

รับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

Event

UP2BE ให้บริการจัดกิจกกรม EVENT นอกสถานที่