ปก UP2BE-03_0
ปก UP2BE-03_0
Slide Team
SPORT

Sport day ถือได้ว่าเป็นการออกกําลังกาย โดยผ่านกิจกรรมกีฬาและเกมส์ที่สนุกสนาน เป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนภายในองค์กร ในแผนกต่าง ๆ ให้ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน

Slide Team
Slide Team – copy
POWER & ADVENTURE

การสร้างทีมผจญภัยประเภทนี้ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องความคิดสร้างสรรค์และความเป็นปึกแผ่นภายในทีมผ่านกิจกรรมที่ออกแรง รวมถึงการวางแผนอย่างรอบคอบ

Slide Team - copy
Slide Team – copy
THINKING & CREATIVE

ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ไปสู่เป้าหมาย และสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง

Slide Team - copy
Slide Team – copy
ENGLISH TEAM

เสริมสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงในทีมงาน สมาชิกในทีมมีความเข้าใจและความร่วมมือกันมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันด้วยความมีส่วนร่วมจากทุกคนในทีม ให้กับชาวต่างชาติ

Slide Team - copy
previous arrow
next arrow

Package Team Building

เรามีแพ็กเกจ กิจกรรมให้ท่านเลือกใช้งานตามรูปแบบที่หมาะกับคุณ
หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ SaleUP : 091-730-8979
หรือ ส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ sale.up@impressionconsult.com ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-006-4440

 

สื่อสาร COMMUNICATION

ที่มาของกิจกรรม Team Building Package นี้ โดยแต่ละกิจกรรม จะเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งการฟังและคาดเดาใจความเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังมีเรื่องของการตั้งใจฟังและเชื่อใจในผู้สื่อความ รวมถึงการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนการทํางานอีกด้วย

THINKING & CREATIVE

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนสําคัญ ที่ทําให้ไปสู่เป้าหมายได้ และสร้างสรรค์ ผลงานให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย  โดยใน Package นี้ แต่ละกิจกรรมจะช่วยให้มองเห็นวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเป็นการฝึกภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่จํากัด หรือเวลาที่คอยกดดัน

SPORT

การจัดกิจกรรมกีฬาสี Sport day ถือได้ว่าเป็นการออกกําลังกาย และเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยผ่านกิจกรรมกีฬาและเกมส์ที่สนุกสนาน เป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนภายในองค์กร ในแผนกต่าง ๆ ให้ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเกมส์ที่สนุกสนานมีความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างภายในองค์กรอีกด้วย

POWER & ADVENTURE

กิจกรรมการสร้างทีมผจญภัยประเภทนี้ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องความคิดสร้างสรรค์และความเป็นปึกแผ่นภายในทีมผ่านกิจกรรมที่ออกแรงเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  พร้อมจิตใจที่อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และสุดท้าย สิ่งที่ได้รับจะหลากหลาย และเห็นผลมาก เนื่องจากแต่ละคนได้ร่วมกันผ่านสถานการณ์เดียวกันมาได้นั่นเอง

TEAM BUILDING ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงในทีมงาน ซึ่งทำให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจและความร่วมมือกันมากขึ้น และมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันด้วยความมีส่วนร่วมจากทุกคนในทีม ให้กับชาวต่างชาติ

Wellbeing Camp

ดูแลสุขภาพใจกายใส่ใจสุขภาวะองค์รวม ความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตขององค์กรและพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้องค์กรจำเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะ เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแทรกแซงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากหลายปัจจัย

สื่อสาร COMMUNICATION

ที่มาของกิจกรรม Team Building Package นี้ โดยแต่ละกิจกรรม จะเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งการฟังและคาดเดาใจความเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังมีเรื่องของการตั้งใจฟังและเชื่อใจในผู้สื่อความ รวมถึงการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนการทํางานอีกด้วย

THINKING & CREATIVE

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนสําคัญ ที่ทําให้ไปสู่เป้าหมายได้ และสร้างสรรค์ ผลงานให้โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอีกด้วย  โดยใน Package นี้ แต่ละกิจกรรมจะช่วยให้มองเห็นวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเป็นการฝึกภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ เช่น ทรัพยากรที่จํากัด หรือเวลาที่คอยกดดัน

SPORT

การจัดกิจกรรมกีฬาสี Sport day ถือได้ว่าเป็นการออกกําลังกาย และเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยผ่านกิจกรรมกีฬาและเกมส์ที่สนุกสนาน เป็นสื่อกลางในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนภายในองค์กร ในแผนกต่าง ๆ ให้ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเกมส์ที่สนุกสนานมีความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างภายในองค์กรอีกด้วย

TEAM BUILDING ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงในทีมงาน ซึ่งทำให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจและความร่วมมือกันมากขึ้น และมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันด้วยความมีส่วนร่วมจากทุกคนในทีม ให้กับชาวต่างชาติ