Slide Team
Slide Team

รับจัด Event

ให้บริการจัดงาน Event เรามีทีมงานเป็นมืออาชีพ สามารถดีไซน์และครีเอทรูปแบบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตามงบประมาณที่ลูกค้าจัดสรร พร้อมดูแลลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ตลอดจนเสร็จสิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ให้ลูกค้าบรีฟงาน เช่นต้องการ concept แบบไหน หรือรูปแบบงานเป็น theme อะไร จำนวนผู้เข้ารวมงานกี่ท่าน และสถานที่จัดงาน เป็นต้น
  2. ออกใบเสนอราคา
  3. จัดเตรียมงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ตาม Theme ที่ลูกค้าต้องการ

ภาพบรรยากาศ