อาจารย์มาดาส เวียงวงษ์

Mr. Madas Wiengwong working experienced and accumulated teaching knowledge from the Consortium (Consortium is an education NGO working under supervision of The State Department of America and UN) ABTB is providing profession HR development.

Mr. Madas had send by UN to attend Team Building (Team Synergy) / Leadership and Facilitation Training Program at Pro Action Association in San Francisco, California USA. So Mr. Madas is qualify and be profession facilitator in Team Building Training program.

Adventure Based Team Building Ins’s activities providing learning point that match with companies needed today. We are aiming for the participant to practice and easy to understand in a shot time of each training program.
Adventure Based Team Building Ins established to develop companies staff to be more professional and be more benefit and the best asset for their companies. This is our main goal.

Clients
1) SYS (SCG Groups) Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 1,200 คน 
2) Thai Summit Groups Co., Ltd, Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 800 คน.
3) Thai Oil Groups Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจาก ทั้ง 5 บริษัทในเครือ 70 คน.
4) Boonrod Beverly Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 800 คน.
5) Emerson Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจากทั่วโลก 350 คน. 
6) GM Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารทุกระดับ 80 คน.
7) Jebsen & Jessen Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารทุกระดับ 80 คน.
8) DB Schenker Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารทุกระดับ 70 คน.
9) BJC Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารทุกระดับ และ Staff 230 คน.
10) TOYOTA Leasing Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 60 คน.
11) TOYOTA. (Marketing) Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 130 คน.
12) YAMAHA (YPMT) Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหาร และ Staff 160 คน.
13) Minor Group Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจากทั่วโลก 30 คน.
14) PZ Cusson Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจาก England, Australia, Indonesia, Thailand 60 คน.
15) Danone Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 50 คน.
16) Akzonobel Co., Ltd. Team Building Training Program. CEO จากประเทศใน Asia 50 คน 
17) Volvo Truck Group Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจากทั่วโลก 60 คน.
18) SAMSUNG Electric Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารจาก เกาหลี และ จากประเทศไทย 60 คน.
19) OISHI Groups Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 300 คน.
20) AOT Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff IT 120 คน.
21) Adiya Birla Chemical Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 
100 คน. 
22) D-Tac Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff IT 60 คน. 
23) HP Computer Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 120 คน. 
24) ASUS Computer Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 120 คน. 
25) TOSHIBA Carrier Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารและ Staff 
1,200 คน. 
26) ISUZU Thailand Co., Ltd. Team Building Training Program. ผู้บริหารญี่ปุ่นและไทย 100 คน.