ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาตรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ปริญญาโท : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทำงาน 
 • ผู้ชำนาญการฝึกอบรม พนักงานบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 
 • ครูอาสาสมัครเผยแพร่ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • กองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์แมกกาซีน 
 • ผู้นำการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพถ่าย 
 • ผู้นำการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 • วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 • Total Quality Service / Sense of Service 
 • ภาระหน้าที่และมาตรฐานการบริการของพนักงานบริการ 
 • เทคนิคการให้บริการ 
 • นักขายมืออาชีพ 
 • การสื่อความ / การใช้โทรศัพท์ 
 • บุคลิกภาพและการแสดงออก 
องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย 
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 
 • Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co., Ltd. 
 • Sony Ericsson Mobile Communications (Thailand) Co., Ltd. 
 • บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
 • DENSO 
 • Central Pattana Public Company Limited 
 • Thai Inter Modal Systems Co., Ltd 
 • United Marine Logistic Co., Ltd. 
 • SCG Experience Co., Ltd. 
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)