อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท : สาขาบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการทำงาน

 • 2547 ฝ่าย Marketing บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด
 • 2550 ฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร บริษัท จีเอ็ม คอร์เปอ์เรชั่น จำกัด
 • 2555 ฝ่าย Marketing องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์
 • ปัจจุบัน วิทยากรผู้ช่วยอิสระ และMCพิธีกรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรและหน่วยงานที่เคยบรรยาย

 • หลักสูตร มุมมองและทัศนคติใหม่ในการทำงาน กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สุราษฎ์ธานี
 • หลักสูตร เสริมสร้างสภาวะผู้นำ กรมแพทย์ทหารบก
 • เสริมสร้างงานบริการเป็นเลิศ องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Air port of Smile ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • หลักสูตร Service Mild โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลค่ายประจักษ์อุดรธานี
 • หลักสูตร Service signature ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • หลักสูตรปรับบุคลิกภาพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธกส.
 • หลักสูตรสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน หน่วยงานสรรพกรภาค 7 จ.พิษณุโลก
 • หลักสูตร Secrets for our work life success บ. Chevrolet (เชฟโรเลต) ประเทศไทย
 • หลักสูตร ยาเสพติด ภัยใกล้ตัว องค์การเคหะ ร่มเกล้า
 • หลักสูตร วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรม Walk Rally &Teambuilding เพื่อสร้างสัมพันธ์องค์กรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ผลงาน/กิจกรรมที่ภูมิใจ

 • ปี 2545-2547 ผู้นำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปี 2546 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปี 2548 MC ภาคสนามบริษัทอาร์ เอส โปรโมชั่น ในงานเฉลิมฉลองวันประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 • ปี 5554 หนึ่งในทีมงานการฝึกอบรมให้กับสำนักงานสรรพากรภาค 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สำนักงานขวัญใจ ประชาชน” จากองค์การสหประชาชาติ (UN)

องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • สามัคคีประกันภัย
 • พราว เรียลเอสเตท
 • เรโนเทค
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ซัมซุง (ประเทศไทย)
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  -5 รุ่น
 • บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง จำกัด -5 รุ่น
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด -36 รุ่น
 • บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด -20 รุ่น
 • บริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด
 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด (SCG)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน -3 รุ่น
 • บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ยำยำ)
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -10 รุ่น
 • ทีมฟุตบอล SWAT CAT นครราชสีมา
 • บริษัท แม่ศรีเรือน ไทยฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)