CSR – สมุทรสงคราม -เพชรบุรี

 1. บ้านคลองโคลน
  – ปลูกป่าชายเลน
 2. อุทยานเขานางพันธุรัต
  – ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์
 3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
  -ปลูกป่าชายเลน
 4. โรงเรียนขาดแคลน
  – ทำกิจกรรมในโรงเรียนให้ความบันเทิงแก่นักเรียน
  – ทาสี มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนเครื่องกีฬา
 5. บ้านถ้ำเสือ
  – ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์
 6. อุทยานแก่งกระจาน
  – ปลูกป่า ทำฝายผสมผสาน ทำโป่งเทียน

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 091-730-8979

หรือ ส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ up2beteam@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220