CSR-Samutsongkhram

 
fShare
 
 

 

 

 

CSR & DONATION IDEA  (อัมพวาคลองโคน บ้านริมคลองโฮมเสตย์ จ.สมุทรสงคราม)

———————————————————————————————

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน
• ปลูกต้นลำพู ป้องกันน้ำเซาะฝั่งคลอง
• สร้างพิพิธภัณฑ์มะพร้าวไทย
• สร้างโรงเคี่ยวน้ำตาล
• สร้างฐานการเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น
• ทำถังขยะ
• ทำป้ายแผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน และป้ายต่าง ๆ ในชุมชน
• ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ในศูนย์การ เรียนรู้ต่าง ๆ

 

2. พัฒนาองค์ความรู้และอาชีพให้ชุมชน
• การสร้างแบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน
• อบรมมัคคุเทศก์ และนักสื่อความหมายชุมชน

 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนในชุมชน
• ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดช่องลม หรือ โรงเรียนวัดโรงธรรม

 

4. บริจาคเงิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น
• ชุมชน
– มอบจักรยานให้กลุ่มการท่องเที่ยวฯ
• โรงเรียน
– มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนวัดช่องลม หรือโรงเรียนวัดโรงธรรม

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 091-730-8979

หรือ ส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ up2beteam@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220