ภาพกิจกรรม Team Building – บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จํากัด